Category Electric

Po Box 117291, Dubai, UAE
04 3358180
Po Box 52750, Dubai, UAE
04 3242532
Po Box 99352, Dubai, UAE
04 3432110
Po Box 38349, Dubai, UAE
04 3416686
Po Box 12188, Dubai, UAE
04 3313000
Po Box 46725, Dubai, UAE
04 3356761
Po Box 11302, Dubai, UAE
04 2069111
Abu Dhabi, 47586
02-6338353
Dubai, 41922
04-2277742
Dubai - Naif Road, 57828
04-2722577
Dubai - Deira, 39320
04-2285455
Sharjah- Industrial Area, 4069
06-5420411
Abu Dhabi- Salam Street, 2129
02-6784086
Dubai - Deira, 13702
04-2252584
Ajman - Karama, 6727
06-7447263
Ras Al Khaimah, 1383
07-2331275
Ras Al Khaimah, 1383
07-2331275
Abu Dhabi- Baniyas, 11547
02-5832486
Sharjah, 1976
06-5739786
Dubai, 62421
04-3960922
Dubai - Deira, 55759
04-2229169
Ras Al Khaimah - RAK Free Zone,
Data not provided
Abu Dhabi- Khalidiya, 70179
02-6674830
Ras Al Khaimah, 10780
07-2285344
Abu Dhabi, 34289
02-6336315
Dubai - Deira, 3576
04-2265461
Sharjah, 46947
06-5663480
Dubai, 45486
04-3532601
Sharjah, 25921
06-5626652
Sharjah, 46947
06-5672798
Sharjah, 21259
06-5596369
Sharjah, 5585
06-5626496
Sharjah- Rolla, 27435
06-5625584
Sharjah- Rolla, 573
06-5615771
Sharjah- Rolla, 95241
06-5624884
Sharjah- Al Arouba Street, 95637
06-5610454
Sharjah-Kalba, 17574
09-2779677
Ras Al Khaimah, 5723
07-2236783
Sharjah- Industrial Area, 35149
06-5430349
Fujairah, 2913
09-2233723
Dubai - Satwa, 8529
04-3449891
Dubai - Satwa, 23218
04-3315491
Dubai - Satwa, 66219
04-3311223
Dubai - Ghusais, 80089
04-2671078
Dubai - Deira, 124284
04-2723770
Dubai - Karama, 25284
04-3963963
Dubai - Bur Dubai, 48673
04-3936687
Ajman, 2304
06-7460056
Ajman - Al Zahra Street, 1057
06-7435886
Ajman - Karama, 2180
06-7426010
Dubai - Deira, 77895
04-2258755
Ajman, 1642
06-7447549
Sharjah, 43635
06-5615771
Ajman, 1395
06-7451017
Sharjah, 21259
06-5596369
Sharjah, 40595
06-5599767
Sharjah, 21490
06-5614501
Sharjah, 2620
06-5613827
Ras Al Khaimah, 7260
07-2667616
Sharjah, 25921
06-5626652
Ras Al Khaimah, 7756
07-2441681
Fujairah-Dibba,
09-2442869
Fujairah,
09-2442584
Fujairah, 1386
09-2229544
Ras Al Khaimah, 9056
07-2662225
Fujairah, 398
09-2221350
Fujairah, 2913
09-2233723
Dubai, 12720
04-3971307
Dubai, 24181
04-3493297
Fujairah-Dibba, 13798
09-2446369
Dubai, 23542
04-3421928
Dubai, 23218
04-3315491
Dubai, 21625
04-2671078
Dubai, 12684
04-3939256
Dubai, 11000
04-2258755
Dubai, 20714
04-2267121
Ajman, 4122
06-7457168
Ajman, 1517
06-7424483
Ajman, 6354
06-7437398
Abu Dhabi, 25797
02-4494155
Abu Dhabi, 8388
02-5544507
Abu Dhabi, 8388
02-5542075
Abu Dhabi, 31868
02-6741922
Abu Dhabi, 8388
02-5544697
Abu Dhabi, 36974
02-6765414
Abu Dhabi- Madinat Zayed, 7983
02-6323714
Abu Dhabi- Mussafah 6, 8722
02-5559708
Fujairah,
09-2776626
Ajman, 1356
06-7457168
Dubai, 23264
04-3446097
Abu Dhabi- Tourist Club Area, 43642
02-6778686
Abu Dhabi- Tourist Club Area, 40473
02-6451099
Abu Dhabi- Mussafah 11, 43196
02-5541234
Sharjah-Kalba, 11269
09-2777714
Abu Dhabi, 27407
02-4488607
Abu Dhabi, 46711
02-6418500
Dubai, 23100
04-3446083
Dubai, 23100
04-3323994